Встановлюємо Docker Ubuntu

Автор | 23.03.2023

Для встановлення Docker на Ubuntu server 22.10 слід дотримуватись наступних кроків:

  1. Оновити пакети:
sudo apt-get update

2. Встановити пакети, які дозволять apt використовувати репозиторії по HTTPS:

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release

3. Додати офіційний ключ GPG Docker до системи:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

4. Додати офіційний репозиторій Docker до списку apt:

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

5. Оновити базу даних apt та встановити Docker Engine:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Додати поточного користувача до групи docker, щоб мати доступ до запущених контейнерів без використання sudo:

sudo usermod -aG docker $USER
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

перезавантажити систему

sudo reboot

Перевірити, що Docker успішно встановлено та працює, запустивши контейнер hello-world:

sudo docker run hello-world

Додаємо веб інтерфейс в Docker

Так, для Docker існує декілька веб-інтерфейсів та менеджерів. Наприклад:

  1. Portainer – візуальний менеджер Docker, що надає інтерфейс для керування контейнерами, образами, мережами та іншими складовими Docker.
  2. Shipyard – ще один веб-інтерфейс для Docker, який дозволяє керувати контейнерами, мережами та іншими складовими Docker.
  3. Docker Compose UI – інтерфейс для Docker Compose, який дозволяє керувати багатьма контейнерами в разом.
  4. Kitematic – веб-інтерфейс для Docker, який дозволяє керувати контейнерами та образами.

Ці інструменти дозволяють спростити керування Docker та допомагають збільшити продуктивність розробки та керування контейнерами.


Звісно, Portainer – це один з найбільш популярних веб-інтерфейсів для управління Docker. Щоб встановити його на Ubuntu, потрібно виконати такі кроки:

Встановити Portainer, використовуючи Docker:

sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

Після цього можна зайти на веб-інтерфейс Portainer за адресою http://<IP-адрес сервера>:9000 і управляти своїми контейнерами Docker через нього.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *